header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Vacatures

Bestuur
Bar + Evenementen 0
Sponsoring + Communicatie 0
Vice voorzitter 0
Vrijwilligers & VSK + sportiviteit en Respect 0
Barcommissie
Commissielid 0
Sponsorcommissie
Voorzitter 0
commissielid SC - Acquisitie en accountbeheer 0
commissielid SC - Acquisitie en accountbeheer 0
commissielid SC - Acquisitie en accountbeheer 0
Evenementencommissie
Voorzitter 0
Vrijwilligerscommissie
commissielid 0
commissielid 0
Materiaalcommissie
commissielid 0
commissielid 2
Technische Commissie
Lijncoördinator TC Breedtesport Junioren Jongens 1
Lijncoördinator TC Breedtesport Senioren Dames D2/D3/DVA/DJ1/DJ2 0
commissielid TC Breedtesport Trainingscoördinatie 0
Lijncoördinator TC Tophockey Wervingscoördinator 0
Lijncoördinator TC Tophockey Lijncoördinatie Top Meisjeslijn 0
Lijncoördinator TC Tophockey Lijncoördinatie Top Algemeen 0
Commissielid TC Zaalhockey 0
Commissielid Tophockey TC Zaalhockey 0
Wedstrijdtafel
commissielid 0
commissielid 0
Wedstrijdsecretariaat
commissielid WS planning jongste jeugd en D junioren 0