header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Bestuursmededelingen

Uitnodiging ALV maandag 3 oktober 2022

Nieuws afbeelding 23-9-2022
Geachte leden, beste Pelikanezen,

Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 3 oktober 2022 in het clubhuis. De stukken kunt u opvragen bij de secretaris: [email protected]

Aanvang 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 20 september 2021

4. Terug- en vooruitblik div. commissies

5. Financieel verslag 2021-2022

6. Kascommissie: verslag en benoeming

7. Begroting en contributievoorstel 2022-2023

8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag

10. Sluiting

Met sportieve groet,
Bestuur R.M.H.C. De Pelikaan:
Marcel Wijnen - Pieter de Bot - Frank Voermans - Sabine van Hees - Wim Vromans - Serge Roks - Doris de Klerk - Polle Vermunt

Contact

Adres
Heerma van Vossstraat 49
4708 AV Roosendaal


KVK 40280633

Contact
+31 (0 ) 165 537 688
[email protected]