header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

ALV

maandag 21 september 2020   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 21 september in het clubhuis.
Aanvang 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur.  
In verband met de beperkte capaciteit in het clubhuis door de beperkende maatregelen door het coronavirus verzoeken wij u vooraf aan te melden via [email protected]

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen algemene ledenvergadering 23-09-2019
4. Beleidsterreinen
5. Financieel verslag 2019-2020
6. Contributievoorstel 2020-2021
7. Bestuursverkiezing
8. Rondvraag
9. Sluiting


Contact

Adres
Heerma van Vossstraat 49
4708 AV Roosendaal

Contact
+31 (0 ) 165 537 688
[email protected]