header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Keepers


De Pelikaan heeft als ambitie dat iedere keeper vanaf de 8-tallen keeperstraining kan krijgen van een gekwalificeerde keeperstrainer. Dit organiseren we via De Pelikaan Keeperschool. De trainingen zijn gericht op teamgeest, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling binnen het keepersvak door middel van groepsgerichte trainingen. De Keepersschool wordt georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van de keeperscoördinatoren van de Technische Commissies.

  • Van de 8-tal jeugd tot de A-jeugd keepers stimuleren, motiveren en opleiden
  • Werven en opleiden van gemotiveerde keepertrainers voor alle team
  • Het uitvoeren en borgen van het keeperstrainingsplan
  • De groep keepers binnen de hockeyclub als één groep profileren, stimuleren onderlinge contacten
  • Regionaal als RMHC De Pelikaan een belangrijke rol spelen in training en selectie van hockeykeepers 
Keepersindeling

De keepers van RMHC De Pelikaan worden geëvalueerd door trainers van de Pelikaan Keepers Opleiding, de keeperscoördinatoren en hun eigen team coach. Op basis van deze evaluaties geeft de keeperscoördinator, een advies af voor wat betreft de selectie van keepers voor de selectie- en opleidingsteams, en voor de indeling in de breedteteams. De Technische Commissie TOPhockey bepaalt uiteindelijk, op basis van de adviezen, welke keepers worden uitgenodigd voor de selectietrainingen. Tijdens de selectietrainingen, wordt de uiteindelijke selectie gemaakt. De uiteindelijke indeling gebeurt na overleg met de verschillende evulatoren. De Technische Commissie is hierbij eindverantwoordelijk.