header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Sponsor worden?

Sportsponsoring is een mooie manier om een bijdrage te leveren aan uw naamsbekendheid. Maar, misschien nog wel belangrijker, het is vooral een waardevolle manier om een lokale en actieve sportvereniging zoals R.M.H.C. de Pelikaan te steunen. Daarmee is het een bijdrage die getuigt van maatschappelijke betrokkenheid, wat past binnen de aandacht die er tegenwoordig is voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord. 

De Pelikaan is een warme hockeyvereniging met een kleine 1.000 leden. De Pelikaan wil haar leden ondersteunen en motiveren om vooral plezier te beleven aan hockey en zich hierin te ontwikkelen naar eigen wensen en kunnen. De Pelikaan wil een gezonde, veilige en vooral gezellige omgeving bieden waar mensen zich welkom voelen, waar vrijwilligers zich voor willen inzetten en waar jong en oud elkaar graag ontmoet. Dit kunnen wij naast de enorme inzet van vrijwilligers, realiseren middels de inning van contributiegelden en natuurlijk sponsorinkomsten. Deze inkomstenbron vormt een essentieel onderdeel van het financiële welzijn van onze club. De plannen voor de komende jaren zijn gericht op het verhogen van plezier èn kwaliteit met behoud van onze warme verenigingscultuur. Sponsoring is een belangrijke succesfactor om onze vereniging op korte termijn te ondersteunen in het realiseren van een mooie plannen gericht op de (jongste) jeugd en anderzijds om duurzame stappen te zetten richting de toekomst waarbij onze ambities (zeer zeker niet alleen qua sportprestaties maar ook qua plezier en ontwikkeling) hoog liggen.

Enkele relevante feiten en cijfers voor u als (toekomstig) sponsor

  • Sinds 1933 schrijven we al hockeygeschiedenis;
  • We hebben een kleine 1.000 leden;
  • We bieden hockey voor iedereen, van jong tot oud op alle niveaus;
  • We hebben een waterveld, een semiwaterveld en 2 zandvelden;
  • De club heeft een aantrekkingskracht van meer dan 30.000 bezoekers uit de regio;
  • Onze leden komen niet alleen uit Roosendaal maar ook uit omliggende dorpen en steden;
  • Wij hebben de ambitie om met regelmaat activiteiten te organiseren, voor onze leden en andere betrokkenen;
  • Wij hebben duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan.