header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto

Bestuur

Bestuur
Wim Vromans Voorzitter
Marjolein Steenks TC Breed
Pieter de Bot TC - Top Hockey
Doris de Klerk Secretaris
Marcel Wijnen Accommodatie
Serge Roks Penningmeester De penningmeester is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het besturen en vertegenwoordigen van RMHC de Pelikaan en is het “financiële geweten” van de vereniging. • Verantwoordelijk voor de financiële administratie. • Stelt met de overige bestuursleden de begroting samen voor het komende boekjaar. • Brengt, na afstemming met het bestuur, op de algemene ledenvergadering verslag uit over het financiële verslag over het afgelopen boekjaar en de begroting voor het komende jaar. • Contactpersoon met de kascommissie. • Verantwoordelijk voor het innen van de contributies. • Verantwoordelijk subsidies. • Verantwoordelijk verzekeringen.