header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Algemeen

Opzeggen lidmaatschap

14-5-2024


 

Let op: de uiterste opzegdatum voor het nieuwe seizoen is: 31 mei 2024

 

Komt de opzegging na deze datum binnen, dan is contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

 

Opzeggen kan niet mondeling, telefonisch of per mail, maar doe je door, met jouw persoonlijke inlogcode, in te loggen op onze site www.hcdepelikaan.nl , onder het menu club tref je dan het opzegformulier.