header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Bestuursmededelingen

Buitengewone leden vergadering 2 april

27-3-2020 Langs deze  weg kondigt het bestuur van RMHC De Pelikaan een Buitengewone Ledenvergadering aan op 2 april 2020 om 18.00 uur. De reden voor deze ledenvergadering is het voorstel van het bestuur om de heer Serge Roks te benoemen tot bestuurslid en zodoende de voortgang van bestuur te kunnen waarborgen. De vergadering vindt plaats aan de Markt 10 te Roosendaal en wordt door de secretaris bijgewoond en genotuleerd.Vanwege de afgekondigde maatregelen in verband  met het Corona-virus is het niet mogelijk om in persoon bij deze ledenvergadering aanwezig te zijn.

Wij vragen uw begrip voor deze ongebruikelijke gang van zaken.

Agenda:
Opening
Verkiezing Serge Roks tot bestuurslid
Sluiting 

Met sportieve groet,
Wim VromansBestuur RMHC de Pelikaan